SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY Bags z Kraje bílé pěny

18.01.2016 19:49

SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY Bags z Kraje bílé pěny
Již několik týdnů jsme měli splněny podmínky pro udělení CH SR. Nyní to máme černé na bílémJ
Výstavy tímto určitě úplně neopouštíme, nicméně bychom se rádi více věnovali výcviku.
Děkujeme Dáša Kozlíková za vystavení titulu